Merke- og planleggingsdager

Juli 2022

11.-30.

Sommerstengt 3 uker

September 2022

8.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

20.

Foreldremøte Bikuben og Maurtua 18.00 - 19.30

21.

Foreldremøte Marihøna og Tusenbeinet 18.00 - 19.30

Desember 2022

1.

Nissefest

13.

Lucia

23.

Planleggingsdag

Januar 2023

30.

Planleggingsdag

Februar 2023

6.

Markering av Samefolkets dag

Mai 2023

16.

Markering av 17.mai

19.

Planleggingsdag