Merke- og planleggingsdager

Mai 2018

24.

Overnatting førskolebarna

Juni 2018

6.

Sommerfest

Juli 2018

9.-20.

Sommerstengt

August 2018

1.

Oppstart nytt barnehageår

31.

Planleggingsdag

September 2018

20.

Høstfest

25.

Foreldremøte Bikuben og Maurtua kl. 18.00 - 20.00

26.

Foreldremøte Tusenbeinet og Marihøna kl. 18.00 - 20.00

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdag

4.

SU - Møte

November 2018

20.

SU - Møte

Desember 2018

7.

Nissefest

13.

Lucia

14.

Julebord for Bikuben og Maurtua

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

22.

SU - Møte

Februar 2019

6.

Samefolkets dag

26.

Foreldremøte, felles hele barnehagen

Mars 2019

1.

Karneval