Merke- og planleggingsdager

Februar 2020

27.

Karneval for barn og ansatte

April 2020

2.

Påskefrokost for barn, foreldre og ansatte kl. 08.00 - 10.00

8.

Barnehagen stengt onsdag før skjærtorsdag

23.

SU møte kl. 08:00 - 09:30

Mai 2020

15.

Vi markerer 17.mai

19.

Foreldremøte for nye foreldre høst 2020 kl. 17:30 - 19:30

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

18.

Sommerfest for barn, foreldre og ansatte

Juli 2020

6.-24.

Sommerstengt 3 uker

September 2020

4.

Planleggingsdag

7.

Planleggingsdag

15.

Foreldremøte for hele barnehagen kl. 18:00 - 20:00

24.

Høstfest for barn, foreldre og ansatte

November 2020

6.

Planleggingsdag

Desember 2020

3.

Nissefest for barn og ansatte

14.

Markering av Lucia for barn, foreldre og ansatte kl. 15:30 - 17:00

Januar 2021

29.

Planleggingsdag