Merke- og planleggingsdager

Januar 2021

22.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Markering av Samefolkets dag

11.

Karneval i barnehagen for barn og ansatte

Mars 2021

25.

Påskefrokost

31.

Barnehagen stengt jfr vedtektene

Mai 2021

12.

Markering av 17. mai

14.

Planleggingsdag

Juni 2021

16.

Sommerfest for førskolebarna og deres familier kl. 16:30 - 18:30

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt 3 uker

August 2021

27.

Planleggingsdag

30.

Planleggingsdag

September 2021

14.

Foreldremøte Marihøna og Tusenbeinet

15.

Foreldremøte Bikuben og Tusenbeinet

30.

Høstfest

Desember 2021

2.

Nissefest for barn og ansatte

13.

Markering av Lucia

23.

Planleggingsdag

Januar 2022

28.

Planleggingsdag