Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

6.

Samefolkets dag

Mars 2019

1.

Karneval

12.

Foreldremøte, felles hele barnehagen

28.

SU . møte

April 2019

4.

Overnatting i barnehagen for førskolegruppa

11.

Påskefrokost

Mai 2019

8.-9.

Sæteren gård for førskolegruppa

16.

Markering av 17. mai

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

4.

Foreldremøter nye foreldre/foresatte høst 2019 kl. 17.30 - 19.00

6.

Sommerfest for barn, foreldre og ansatte

Juli 2019

15.-26.

Sommerstengt 2 uker

August 2019

30.

Planleggingsdag

September 2019

2.

Planleggingsdag

17.

Foreldremøte Bikuben og Maurtua

18.

Foreldremøte Marihøna og Tusenbeinet

26.

Høstfest for barn. foreldre og ansatte

26.

SU - møte

November 2019

29.

Planleggingsdag

Desember 2019

6.

Nissefest

13.

Lucia markering kl. 15.00 - 17.00 for barn, foreldre og ansatte

Januar 2020

24.

Planleggingsdag